Seksuaaliterapia vulvodyniapotilaan hoidossa


Vulvodyniapotilaat ovat suurin asiakas/potilasryhmäni tällä hetkellä. Suuri potilasmäärä on lisännyt motivaatiota ja tarvetta opiskella asiasta enemmän ja hankkia tietoa. Toimin vastu...

Vulvodyniapotilaat ovat suurin asiakas/potilasryhmäni tällä hetkellä. Suuri potilasmäärä on lisännyt motivaatiota ja tarvetta opiskella asiasta enemmän ja hankkia tietoa. Toimin vastuuvetäjänä hiljattain päättyneessä, Suomessa ensimmäisenä toteutetussa ammatillisesti ohjatussa vulvodynia-vertaistukiryhmässä. Ryhmän vetäminen opetti paljon ja toi uusia terapiamenetelmiä ja -tapoja työskennellä heidän ja heidän kumppaniensa kanssa. Hoidossa on otettava huomioon fyysisten hoitojen lisäksi psyykkinen jaksaminen ja kivun helpottaminen eri menetelmin. On lohdullista kertoa, että toivoa on! Kipu on aina todellista ja potilas/asiakas tarvitseekin juuri ymmärretyksi tulemista ja sitä, että hänen kipunsa otetaan tosissaan.

Päivi Tommola (2017) toteaakin väitöskirjassaan, että "tuntohermoja oli limakalvon pinnassa enemmän vulvodyniapotilailla kuin terveillä verrokeilla. Tämä lisääntynyt hermotiheys näytti liittyvän imukudoksen aktivoitumiseen. Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että emättimen eteisen limakalvon tulehduspuolustuksen aktivoitumisella ja hälytystilalla on merkitystä kipuaistimuksen herkistymisessä ja vestibulodynian synnyssä. " Eli tapahtuu myös fysiologisia muutoksia. " Osa potilaista hyötyy konservatiivisista hoidoista eli limakalvojen hyvästä hoidosta, hiivatulehduskierteen katkaisemisesta, lantionpohjan fysioterapiasta, seksuaaliterapiasta sekä kipulääkityksestä". Eli hoito on moniammatillista ja sen vuoksi eri hoidot täydentävät toisiaan.

Seksuaaliterapian aloittamisesta:

Seksuaaliterapiaa tulisi antaa vaginismin tai vulvodynian hoidossa lääkinnällisen ja fysioterapeuttisen hoidon lisäksi. Yhdyntäkivuista kärsiviä naisia vaivaa usein fyysisen kivun lisäksi myös henkinen kipu. Heitä saattaa ahdistaa, masentaa tai he saattavat kokea toisen kosketuksen inhottavana. Seksi saattaa myös pelottaa. Seksuaaliterapian avulla voidaan päästä eroon ahdistavista ajatuksista. Terapiassa edetään asiakkaan ehdoilla. Ensin selvitetään mikä asiakkaasta tuntuu kaikkein isoimmalta ongelmalta. Terapian alussa tutustutaan myös omaan seksuaalisuuteen sekä omaan kehoon peilin ja mielikuvaharjoittelun avulla. Sukupuolielinten rakenne ja toiminta tulee selvittää asiakkaalle kuvien avulla. Seuraavaksi tutustutaan kipualueisiin ja asiakas voi pitää päiväkirjaa kipujen esiintymisestä, niiden laadusta, paikasta ja ajankohdasta. (Sironen & Kalilainen 2006, 351; Nurmi 2015.)

Lähteet:
*Tommola, P. 2017. Etiopathogenesis and Treatment of Localized Provoked Vulvodynia. Väitöskirja
*Sironen, M. & Kalilainen, P. 2006. Terapeuttinen työskentely seksuaalikysymyksissä. . Teoksessa: Seksuaalisuus. Toim: Apter,D., Väisälä, L. & Kaimola, K.
* Nurmi, P. 2015. Seksuaaliterapia avaa mielen lukot. Artikkeli Terve.fi sivustolla. Saatavissa: 
http://www.terve.fi/seks…/seksuaaliterapia-avaa-mielen-lukot

0 0
Feed