Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa käsitellään erilaisia  seksuaalisuuteen vaikuttavia tai siihen liittyviä asioita ja ongelmia aiheeseen perehtyneen terapeutin kanssa. Käynnit voivat olla yksilö- tai parikäyntejä, usein molempia, Seksuaaliterapiaan voi hyvin tulla myös henkilöt, joilla ei ole aktiivista seksielämää tai parisuhdetta. Tavoitteenani on auttaa parantamaan hänen elämänlaatuaan ja vaikuttaa positiivisesti yksilön omaan seksuaalisuuteen. 

Terapiassa sovellan psykoterapeuttisia menetelmiä joustavasti ja hyödynnän erilaisia lyhytterapeuttisia viitekehyksiä asiakkaan tilanteeseen sopivasti. Apuna käytän erilaisia menetelmiä: mm. kehollisia harjoituksia, valokuvia, terapeuttista kirjoittamista, rentoutus-, hengitys- ja mindfullness-harjoituksia. 

Terapiajakso kestää noin kymmenestä kerrasta maksimissaan pariin vuoteen. Seksuaaliterapiassa tutustutaan omaan seksuaalihistoriaan ja pyritään luomaan yhteyttä omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan kehonkuvaa, itsetuntoa, omia voimavaroja ja pyritään terveiden rajojen määrittelyyn. Seksuaaliterapiassa pyrin myös löytämään jokaiselle toimivia selviytymis- ja ratkaisukeinoja. Yhdessä määritelemme hoidon tavoitteet ja työskentelytavat.  Annan usein  kotitehtäviä tapaamisten väliajoiksi. Tarkoitus on saada aikaan pysyviä muutoksia.

Seksuaaliterapiaa voi tarjota koulutuksen käynyt seksuaaliterapeutti. Terapeutiksi voi kouluttautua henkilö, jolla on soveltuva pohjakoulutus (mm. sosiaali- ja terveysala, opetusala) ja joka on suorittanut seksuaalineuvojan pätevyyden.